Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma FHU Data-P Dariusz Pszonak  

Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki w postaci hiperłącza  (linków) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma FHU Data-P  nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

FHU Data-P przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.kseropogotowie.pl

Dane użytkowników traktowane są ze szczególną  starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest FHU Data-P Dariusz Pszonak  Gliwice ul. Czeremchowa 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

FHU Data-P  przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w ofercie naszej firmy..

NA JAKIEJ PODSTAWIE GROMADZONE SĄ DANE ?

FHU Data-P  może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio FHU DATA-P
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów FHU DATA-P, na które składają się marketing bezpośredni towarów lub usług a ponadto w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej sprzedaży, umowy lub usługi.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE FIRMOM TRZECIM ?

Tak, jednak wyłącznie na potrzeby sprzedaży licencji oprogramowania, jeżeli licencje te wymagają podania danych użytkownika końcowego. W takim wypadku należy zapoznać się z polityką przetwarzania danych dostawcy oprogramowania.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w ofercie  – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów FHU DATA-P do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W dowolnym momencie Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody –  przed jej cofnięciem. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Państwem, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach znajdujących się w serwisach internetowych FHU DATA-P.

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają naszą stronę internetową. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami.. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych FHU DATA-P: kseropogotowie.pl

DANE O CHARAKTERZE NIEOSOBOWYM

FHU DATA-P jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES ?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny www kseropogotowie.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać zakładkę „ustawienia” w używanej przeglądarce internetowej i zmodyfikować ustawienia cookies wg własnych preferencji.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwisy należące do FHU DATA-P zawierają odnośniki do innych stron WWW, jednak nie ponosimy odpowiedzialności  za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 02.09.2022 r

dane kontaktowe

FHU DATA-P

ul. Czeremchowa 12

44-102 Gliwice

Telefony